Toerregelement

Deelnemers aan door M.T.C de Stamrijders georganiseerde toertochten verklaren kennis te hebben genomen van ons toerreglement en dienen zich daaraan te houden.

 • Het bestuur van M.T.C. de Stamrijders stelt zich niet aansprakelijk
 • Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een W.A. verzekering voor de motor die men berijdt.
 • De motoren van de deelnemers dienen technisch in goede staat te zijn
 • Men is op tijd aanwezig met een volle tank en een goed humeur.
 • Een kleine tankinhoud dient aan de TL (toerleider) te worden gemeld.
 • Bij een eerder verlaten van de rit: melden bij de TL en dit duidelijk kenbaar maken bij de andere deelnemers.
 • De opstelling van de formatie is baksteensgewijs ( __—__— ).
 • Vanaf het verzamelen voor de rit tot einde rit wordt er geen alcohol genuttigd door de deelnemers en door de duo’s
 • Tijdens het rijden blijft de formatie zoveel mogelijk gehandhaafd.
 • Binnen de bebouwde kom dient de formatie kort en gesloten te zijn, hierbij wordt wel een veilige afstand gehouden.
 • Bij pech stoppen alleen de laatste twee motoren.
 • Bij het uiteenvallen richtingsverandering van de formatie blijft steeds de laatste motorrijder achter bij een van de groep.
 • Men dient de aanwijzingen van de TL op te volgen. Klachten dienen aan het bestuur voorgedragen te worden en niet tijdens de rit zelf.
 • Opstellen voor vertrek: gebeurt altijd zonder andere weggebruikers te hinderen.
 • Indien je “gaten” in de formatie laat vallen, tijdens bv. bochten rijden, dien je op het rechte stuk weer aan te sluiten.
 • Indien je na het inhalen weer op je eigen weghelft komt, goed door blijven rijden zodat deelnemers die achter je inhalen ook makkelijk in kunnen voegen.
 • Het inhalen op de snelweg dient ieder voor zich te doen en niet als groep en-bloc naar links gaan.
 • Begin en eind van de rit is bij ons clubhuis. (tenzij vooraf anders wordt vermeld)
 • Grove overtredingen van dit reglement of zeer onveilig rijgedrag kan tijdelijke uitsluiting van ritten tot gevolg hebben.

Download het toerregelement als PDF.