Toerreglement

Deelnemers aan door M.T.C de Stamrijders georganiseerde toertochten verklaren kennis te hebben genomen van ons toerreglement en dienen zich daaraan te houden.

 • Het bestuur van M.T.C. de Stamrijders kan niet aansprakelijk worden gesteld bij letsel, schade, ongeval of diefstal of wat dan ook tijdens, voor, of na de door M.T.C. de Stamrijders geoganiseerde toerritten.
 • Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig motor rijbewijs en minimaal een W.A. verzekering voor de motor die men berijdt.
 • De motoren van de deelnemers dienen technisch in goede staat te zijn
 • De deelnemers zijn op tijd aanwezig met een volle tank en een goed humeur.
 • Een kleine tankinhoud dient aan de TL (toerleider) te worden gemeld.
 • Bij het eerder verlaten van de rit dient men dit vooraf te melden bij de TL en dit duidelijk kenbaar maken bij de andere deelnemers.
 • De opstelling van de formatie is baksteensgewijs ( __—__— ) en gebeurt altijd zonder andere weggebruikers te hinderen.
 • Vanaf het verzamelen voor de rit tot einde rit wordt er geen alcohol genuttigd door de deelnemers en door de duo’s
 • Tijdens het rijden blijft de formatie zoveel mogelijk gehandhaafd.
 • Binnen de bebouwde kom dient de formatie kort en gesloten te zijn, hierbij wordt wel een veilige afstand gehouden.
 • Bij pech stoppen alleen de laatste twee motorrijders.
 • Bij het uiteenvallen van de formatie blijft de laatste motorrijder van de groep achter bij een richtingsverandering.
 • De deelnemers dienen de aanwijzingen van de TL op te volgen. Klachten dienen achteraf aan het bestuur te worden voorgedragen.
 • Indien je “gaten” in de formatie laat vallen, tijdens bv. bochten rijden, dien je op het rechte stuk weer aan te sluiten.
 • Indien je na het inhalen weer op je eigen weghelft komt, goed blijven door rijden zodat deelnemers die achter je inhalen ook makkelijk in kunnen voegen.
 • Het inhalen op de snelweg dient ieder voor zich te doen en niet als groep en-bloc naar links gaan.
 • Begin en eind van de rit is bij ons clubhuis. (tenzij vooraf anders wordt vermeld)
 • Grove overtredingen van dit reglement of zeer onveilig rijgedrag kan tijdelijke uitsluiting van ritten tot gevolg hebben.

Download het toerreglement als PDF.