Privacy

De leden gaan akkoord met de uitwisseling van adresgegevens bij leden onderling indien daarvoor toestemming is verleend. Bovendien verlenen de leden toestemming om beeldmateriaal van verenigingsevenementen te gebruiken op de website. Foto’s van activiteiten zullen geen gegevens bevatten die te herleiden zijn naar persoonsgegevens; dus geen kentekens, straatnamen en huisnummers van leden.

De leden verklaren hiermee:

 • De geldende regelgeving met betrekking tot privacy te zullen respecteren;
 • De toegezonden adressen alleen te gebruiken t.b.v. aan de vereniging gerelateerde activiteiten, informatievoorziening en verzendingen;
 • De informatie niet aan derden te verstrekken en ook niet voor andere doeleinden te gebruiken dan uitsluitend bovengenoemde doeleinden.

In het aanmeldformulier wordt expliciet toestemming gevraagd voor gebruik van naam, e-mail gegevens en (mobiel) telefoonnummer onder de leden van MTC De Stamrijders.

Privacyverklaring:

MTC de Stamrijders, gevestigd aan Asterstraat 31, 5342 BL te  Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.stamrijders.nl
Asterstraat 31
5342BL  Oss

Rob Hamers is de Functionaris Gegevensbescherming van MTC de Stamrijders Hij is te bereiken via info@stamrijders.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

MTC de Stamrijders verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Persoonsgegevens website

MTC de Stamrijders verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

MTC de Stamrijders verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MTC de Stamrijders verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MTC de Stamrijders bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor alle persoonsgegevens, hebben we een termijn van 2 jaar na opzeggen lidmaatschap

Delen van persoonsgegevens met derden

MTC de Stamrijders deelt uw persoonsgegevens niet met derden. MTC de Stamrijders verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MTC de Stamrijders gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stamrijders.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. MTC de Stamrijders zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

MTC de Stamrijders wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MTC de Stamrijders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@stamrijders.nl