In Memoriam: Huub Stolz

Op 31 augustus is onze oud-voorzitter Huub Stolz op 70-jarige leeftijd overleden.

Huub was als een van de eerste betrokken bij het oprichten van onze club. Op 26 maart 1986 Heeft Huub als voorzitter van MTC De Stamrijders de eerste statuten van de club in een notariële akte vast laten leggen.

Na het overlijden van Mark Kleintjens en Bart van Buren was het op een haar na gebeurt met de Stamrijders. Om te voorkomen dat onze club opgeheven zou moeten worden, heeft Huub zich toen weer opgeworpen als voorzitter. Dit om zo zeker te zijn van het voortbestaan van de club.

Dit besluit heeft hem achteraf veel pijn en verdriet gebracht, door de nodige problemen binnen het bestuur en onze club kon hij helaas niet tot zijn recht komen. Nadat een nieuw bestuur deze last van zijn schouder heeft genomen ,leefde Huub als lid weer helemaal op.

Door zijn gezondheid, of beter gezegd, het ontbreken hiervan, kon Huub vaak niet lang rijden, maar hij was er wel altijd bij.

Het bestuur van MTC de Stamrijders vindt dat Huub niet de erkenning heeft gekregen welke hij verdiende. Wij hopen daarom dat hij die erkenning postuum alsnog krijgt.

 

Het bestuur