Geslaagde Motor Avond 4 Daagse

Na een zeer warm TT weekend in Assen, is op maandagavond in Oss door een aantal enthousiaste leden van onze motorclub het terrein van MCO versierd voor de komende motor AvondVierDaagse (A4D).

Het waren mooie routes met afwisselend snelle en langzame stukken, bochtige en rechte wegen met halverwege een stempelpost waar de deelnemers een consumptiebon kregen aangeboden. En natuurlijk ….. drempels. Die waren er in overvloed.

Op dinsdagavond ging de route naar het oosten (Hans Verhagen). De tweede dag ging de route naar het zuiden (Wim de Vette). Donderdagavond ging de route naar het westen (Antoon van Dinther). Op vrijdag zijn we richting noorden gereden (Bert de Bruin) met maar liefst 3 ponten.

Met Stichting Maasveren hebben we ook dit jaar de afspraak kunnen maken dat bij de inschrijving tegen een gereduceerd tarief bonnetjes konden worden gekocht. Hetzelfde gold ook de Riveer, de pont die ons heeft overgezet van Brakel naar Herwijnen.

Omdat op de ponten niet meer behoefde te worden afgerekend, is de filevorming voor de ponten tot een minimum beperkt gebleven.

Iedere avond was er bij terugkomst iets te eten, wat heeft bijgedragen aan de gezellige sfeer tijdens het napraten op het aangeklede terras. Op dinsdag stonden bij terugkomst schaaltjes kaas klaar die zijn gesponsord door Ton Bens.

Woensdagavond waren er hamburgers, gesponsord door Dalco. De zoon van Antoon van Dinther heeft ook dit jaar weer gehaktballen ter beschikking gesteld. Die op donderdag werden rondgedeeld.

Het aantal deelnemers dat zich per dag heeft ingeschreven:

dinsdag: 195; woensdag: 200; donderdag: 269; vrijdag: 241.

Gemiddeld hebben per dag 60 -70 Stamrijders meegereden.

De A4D 2019 is zonder ernstige ongelukken verlopen. Voor zover ik weet 2 keer een schuivertje.

Evenals vorig jaar zijn ook dit jaar weer langs een groot aantal doorgaande routes in Oss reclameborden met een mooie poster geplaatst. Deze reclame heeft goed gewerkt. Daarnaast zijn ook nog eens meer dan 800 e-mails verstuurd aan deelnemers van voorgaande edities. Ook heeft een aantal leden de aankondiging op facebook gezet. Dit heeft ook goed gewerkt.

Het organiseren en het vlekkeloos laten verlopen van dit evenement is niet mogelijk zonder de vrijwilligers, hen wil ik bij deze dan ook heel hartelijk bedanken. Verder heeft een drietal dames die geen lid zijn van de Stamrijders zich vrijwillig ingezet, te weten: Jacqueline van Dalen (gastvrouw), Jurista de Bruin (inschrijven niet-leden en catering) en Twannie Willemse (inschrijven van de leden). 

Verder waren Theo en Jalyne Pijnenburg weer elke avond beschikbaar om de stempelpost te bemensen dan wel de leden in te schrijven.

Ook een woord van dank aan Lenij, Wilma en Paul die ons weer van voldoende vocht hebben voorzien en elke avond het terras hebben opgebouwd en afgebroken met hulp van onze leden.

En natuurlijk ook dank aan uitzetters zonder wie we geen routes zouden kunnen rijden.

Op naar volgend jaar, naar de 35e van 30 juni t/m 3 juli 2020 !!

Als er nu al vrijwilligers zijn die willen meehelpen om de A4D 2020 weer een succes te maken, kunnen zich nu al bij mij melden.

Ook degenen die op- en/of aanmerkingen hebben over de A4D hoor ik graag.

De volgende STAMRIT staat gepland voor 24 mei 2020.

Hans Wijnbergen