Bestuur

Vorming van bestuur is vastgelegd in de statuten. Taakverdeling binnen bestuur wordt door bestuursleden onderling geregeld. Bestuursverkiezing vindt plaats op de Algemene Ledenvergadering telkens gehouden in februari en november.

Huub Stolz

Huub Stolz

Voorzitter

Taken:

  • Bijhouden van de ledenadministratie
  • Vastleggen van afspraken
Johnny Bevers

Johnny Bevers

Secretaris

Taken:

  • Bijhouden van de ledenadministratie
  • Vastleggen van afspraken
Rob Hamers

Rob Hamers

Penningmeester

Taken:

  • Bijhouden van de ledenadministratie
  • Vastleggen van afspraken
Léan Smits

Léan Smits

PR en merchandise