Bestuur

Vorming van bestuur is vastgelegd in de statuten. Taakverdeling binnen bestuur wordt door bestuursleden onderling geregeld. Bestuursverkiezing vindt plaats op de Algemene Ledenvergadering telkens gehouden in februari en november.

foto ger

Ger Leermans

Voorzitter

Taken:

 • Algehele leiding
 • Vertegenwoordiging naar buiten
 • Bewaking visie en doelstelling
 • Aanspreekpunt MCO
 • Inname rittenlijsten
 • Ondersteuning activiteiten
Rob Vlak

Rob Vlak

Secretaris

Taken:

  • In en uitgaande post / mail
  • Vastleggen van afspraken
  • Notuleren
  • Website beheer
  • Ondersteuning activiteiten commissie
Rob Hamers

Rob Hamers

Penningmeester

Taken:

 • Beheer financieel
 • Leden administratie
 • Inkoop presentjes / attentie`s
 • Ondersteuning toer commissie