Algemene Leden Vergadering

De volgende Algemene Leden Vergadering staat gepland op woensdag 2 november 2022. Op de ALV zullen een aantal zaken in stemming gebracht worden en gevraagd wordt om mee te denken aan alle activiteiten voor het motorseizoen van 2023. De agenda zal nog worden gedeeld in oktober.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.