Bestuur

markkleintjens

Mark Kleintjens

Contact gegevens:

Taken:

 • Voorzitten maandelijkse bestuursvergaderingen en maandelijkse ledenvergaderingen
 • Aansturen van meerdere commissies binnen de club
 • Eventuele contacten buiten club leggen en onderhouden
 • Controle op nakomen van afspraken
 • Voorstellen doen t.a.v nieuw beleid

Willem van Dalen

Willem van Dalen

Contact gegevens:

Taken:

 • Bijhouden van de ledenadministratie
 • Vastleggen van afspraken

BenDeBekker

Ben de Bekker

Contact gegevens:

Taken:

 • Beheer van financiën
 • Jaarverslag van de financiën, en mogelijk een begroting van komend jaar
 • Controle op innen van contributies plus gelden van derden (o.a advertentieopbrengsten)

fransvanderschoot

Bart van Buren

Contact gegevens:

Taken:

 • in te vullen naar wenselijkheid en noodzaak

Antoon van Dinther

Antoon van Dinther

Contact gegevens:

Taken:

 • in te vullen naar wenselijkheid en noodzaak

Vorming van bestuur is vastgelegd in de statuten. Taakverdeling binnen bestuur wordt door bestuursleden onderling geregeld. Bestuursverkiezing vindt plaats op de Algemene Ledenvergadering telkens gehouden in februari.