Bestuur

 

naamfoto

 

Contact gegevens:

 

 

Taken:

  • Voorzitten maandelijkse bestuursvergaderingen en maandelijkse ledenvergaderingen
  • Aansturen van meerdere commissies binnen de club
  • Eventuele contacten buiten club leggen en onderhouden
  • Controle op nakomen van afspraken
  • Voorstellen doen t.a.v nieuw beleid

 

 

 

 

fransvanderschoot

 

 

 

Johnny Bevers 

Contact gegevens:

 

 

Taken:

  • Bijhouden van de ledenadministratie
  • Vastleggen van afspraken

 

 

 

 

foto

 

 

Vacant

Contact gegevens:

 

 

Taken:

  • Beheer van financiën
  • Jaarverslag van de financiën, en mogelijk een begroting van komend jaar
  • Controle op innen van contributies plus gelden van derden (o.a advertentieopbrengsten)

 

 

 

 

naamfoto

 

 

Contact gegevens:

 

 

Taken:

  • in te vullen naar wenselijkheid en noodzaak

 

 

 

 

foto

 

 

Vacant

Contact gegevens:

 

 

Taken:

  • in te vullen naar wenselijkheid en noodzaak

 

 

 

 

 

Vorming van bestuur is vastgelegd in de statuten. Taakverdeling binnen bestuur wordt door bestuursleden onderling geregeld. Bestuursverkiezing vindt plaats op de Algemene Ledenvergadering telkens gehouden in februari.